Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu

Definicje.

ARMATE24.PL – serwis www oraz sklep internetowy dostępne pod adresem:
www.armate24.pl, których właścicielem jest Drukarnia Armate Rafał Bykowski, 05-410 Józefów, ul.Wewnętrzna 6, zwana dalej Armate24.pl.

Użytkownik – dowolna osoba fizyczna lub prawna korzystająca z treści i/lub usług Armate24.pl.

Klient – dowolny Użytkownik, który dokonał rejestracji i założył unikalne Konto Klienta w Armate24.pl


ZASADY OGÓLNE.

Dostęp (poprzez sieć Internet) do Armate24.pl jest bezpłatny.

Klienci Armate24.pl mogą mieć dostęp do zasobów www i ofert specjalnych niedostępnych dla Użytkowników.

Korzystanie z usług Armate24.pl równoznaczne jest z akceptacją niniejszych Zasad Ogólnych, Polityki Cookies, Regulaminu.

Wszelkie prawa do Armate24.pl, w tym do zamieszczonych informacji, układu stron, tekstów, skryptów, baz danych, elementów graficznych i innych plików, są zastrzeżone na rzecz Armate24.pl i nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Armate24.pl, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe zasady dotyczace realizacji usług i/lub sprzedaży produktów w Armate24.pl określa Regulamin.

Armate24.pl w pełni uznaje  i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.
Nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie użyczamy osobom trzecim danych personalnych i/lub adresowych Użytkowników i Klientów.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi Zasadami Ogólnymi i/lub Regulaminem i/lub Polityką Cookies, prosimy nie korzystać z Armate24.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Armate24.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o Kontakt.